JE Orbit SlideShow

Bierzmowania udzielamy w III klasie gimnazjum, po rocznym przygotowaniu. Młodzież chcąca otrzymać sakrament bierzmowania zgłasza się indywidualnie we wrześniu do kancelarii parafialnej w celu zapisania się na katechezy przygotowawcze. Jeżeli kandydat nie był ochrzczony w naszej parafii, zobowiązany jest dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym jednego miesiąca, od rozpoczęcia przygotowania, świadectwo chrztu
(dokument można uzyskać tylko w parafii, gdzie było się ochrzczonym).

1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dokonuje się przez:

a) lekcję religii w szkole,

b) katechezę parafialną.

2. Przygotowanie przez katechezę szkolną obejmuje:

a) uczestnictwo w lekcji religii we wszystkich klasach gimnazjum;

3. Przygotowanie w parafii obejmuje:

a) roczny cykl katechez

b) udział raz na semestr szkolny w Spotkaniu Młodzieży

c) młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania we własnej parafii, mimo że szkoła, do której uczęszcza, leży poza parafią - odwołując się do postanowienia Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość porozumienia się księży proboszczów co do bierzmowania w innej parafii;

d) do sakramentu bierzmowania może zostać dopuszczona młodzież po ukończeniu pełnego cyklu formacji, tzn. w trzeciej klasie gimnazjum, która zdała egzamin z wiedzy religijnej;

e) młodzież przygotowująca się do tego sakramentu uczestniczy w formacji wewnętrznej, która obejmuje:

- uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej,

- udział w rekolekcjach,

- uczestniczenie w nabożeństwach okresowych; różaniec, majowe i inne,

- regularne przystępowanie do sakramentu pokuty,

4. W parafii NSJP na Koszutce, młodzież uczęszcza na niedzielne Msze św. o godz. 18.00 i wówczas podawane są szczegółowe ogłoszenia dotyczące sakramentu bierzmowania.

Stały konfesjonał


Dni powszednie:

10:00-12:00

oraz

15:00-17:00

dodatkowe wydarzenia

dodatkowe wydażenia

budowa szopki

szopka m

rekolekcje nowe życie

pierwsze soboty miesiaca

różaniec 1 sobota

Kaplica adoracji


Dni powszednie:

8:30-17:45 i 18:30-22:00

Niedziela:

19:00-21:00

Link do kazań

kazania

kurs biblijny

kurs bibl m

adoracja nocna

adoracja nocna m

poradnia parafialna

poradnnia m